PROVOZ NEPŘERUŠEN – přijatá opatření v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s epidemiologickou situací a

s vědomím odpovědnosti za zdraví našich zaměstnanců, obchodních partnerů a jejich rodinných příslušníků, bychom Vás rádi informovali o přijatých opatřeních:

Naši obchodní zástupci jsou Vám plně k dispozici pro řešení Vašich poptávek, dotazů a technického poradenství. Pro tuto podporu budou využívat přednostně telefonický a elektronický kontakt. Na nezbytně nutnou dobu tedy omezí osobní návštěvy. Osobní kontakt je možný jen po důkladném zvážení situace a za použití ochranných pomůcek a pouze do míry, kterou dovolí nařízení vlády, či místních samospráv.

Dodavatele prosíme o dodržování zavedených pravidel ve firmě.

Vnitřní chod firmy probíhá v běžné podobě. Zaměstnancům, kteří mohou vykonávat pracovní náplň formou home-office byly vytvořeny potřebné podmínky.

Firma Štorc TZB s.r.o. nadále poskytuje zpracování a realizace Vašich objednávek ve standardním režimu s ohledem na aktuální situaci (vládou vyhlášená opatření).

Věříme, že tato opatření v souvislosti se snahou omezit šíření nákazy COVID-19 dopadnou na Vaše podnikání v co nejmenší míře a že se vše vrátí do standardního režimu co nejdříve.

 

Za tým ŠTORC TZB s.r.o.

Libor ŠTORC

jednatel