Systémové podlahy

Máme řešení pro rekonstrukce a instalace vytápění suchou cestou, které nacházejí uplatnění v místech, kde je minimální konstrukční výška pro realizaci podlahového vytápění, nebo kde chceme rychle bez pomocí mokrého procesu realizovat podlahové vytápění.

Desky Reflecta se samoregulačním kabelem T2Red

Systémové desky Reflecta se skládají z tepelně izolační desky a teplonosné roznášecí desky opatřené drážkami pro uložení topného kabelu. V závislosti na typu podlahové krytiny se desky pokládají na volno na podkladní vrstvu, šroubují se nebo lepí. Do drážek systémové desky se pak ukládá samoregulační topný kabel Raychem T2Red.
Samoregulační kabel Raychem T2Red garantuje, že nikde nemůže dojít k přehřátí podlahy, proto je toto řešení vhodné i pro dřevěné plovoucí podlahy.

  • Rychlá a snadná instalace
  • Pružný topný systém s minimální setrvačností
  • 20% dodatečných energetických úspor díky integrované izolaci.
  • Díky samoregulačnímu efektu nehrozí nebezpečí přehřívání pod koberci, nábytkem atd..
  • Automatická samoregulace výkonu v závislosti na prostředí (větší výkon v chladných místech, menší výkon v teplých místech).

Princip funkce samoregulačního kabelu Raychem (video)

Samoregulační podlahové vytápění Raychem

Inteligentní samoregulační podlahové vytápění Raychem využívá vlastnosti samoregulačního topného kabelu T2Red, který mění svůj výkon v závislosti na okolních tepelných podmínkách. To znamená, že v chladných místech, jako je např. okolí oken, vydává více tepla, a v teplých místech, jako např. pod nábytkem, je tomu naopak. Více topí tam, kde je podlaha více ochlazovaná a naopak (viz funkce samoregulačního kabelu).
Díky vlastnosti samoregulace neexistuje u tohoto systému nebezpečí přehřívání, což umožňuje neomezené možnosti při rozložení nábytku v místnosti. Samoregulační podlahové vytápění Raychem je také jediným řešením vyhřívání dřevěných podlah, kde je požadavek na garanci maximální teploty podlahy.