Vzduchotechnický rozvod


Slouží k přívodu vnějšího vzduchu do větrací jednotky a přívodu (odsávání) vzduchu z jednotlivých místností. Naše vzduchotechnické rozvody splňují požadavky na:

  • Zdravotní nezávadnost
  • Těsnost rozvodu = Třída těsnosti dle EN 14239
  • Zamezení zanášení, splňuje požadavky na údržbu a čistitelnost
  • Omezení tepelných ztrát v rozvodu a zamezení kondenzace v potrubí nebo na potrubí
  • Nízká rychlost proudění vzduchu, zamezení tvorby a šíření hluku

Větrací jednotku můžete v budoucnu kdykoli nahradit nebo opravit, potrubní rozvod nikoli. Proto by měla být věnována patřičná pozornost výběru a provedení vzduchotechnického rozvodu!

Součásti vzduchotechnického rozvodu

Potrubí pro přívod chladného venkovního vzduch – izolované potrubí Aerfoam


Jedná se o tepelně izolované a parotěsné potrubí, vyrobené ze samozhášivé izolační pěny EPE, která zabraňuje kondenzaci vlhkosti na i v potrubí. Potrubí je z pružného materiálu, který se snadno zpracovává, instaluje a především velmi dobře vypadá. Je vhodné především pro přívod a odtah chladného vzduchu a jako pohledové potrubí do technických místností.

Tlumiče hluku

Pro výběr tlumiče není ani tak důležitá cena, jako jeho parametry! Nízká hlučnost vzduchotechniky je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvalitní instalace.
V noci nepoznáte, zda se změnila účinnost ±3%, ale poznáte zvýšení hlučnosti ±3dB!

Flexibilní tlumič hluku Brink

Vnitřní povrch tlumiče je vyroben z akusticky měkkého materiálu (geotextilní tkaniny) a tlumič vykazuje velmi dobré parametry útlumu.
Ploché tlumiče mají nízkou konstrukční výšku a snadno se schovají do podhledů a snížených stropů. Neobsahuje uvnitř kovový perforovaný plech, ale hladkou udržovatelnou tkaninu. Vykazují velmi dobré tlumící vlastnosti.

Kompletní certifikovaný vzduchotechnický systém Air Excellent


Vzduchotechnický rozvod Air Excellent je ověřený vzduchotechnický rozvod vyvinutý a vyráběný v rámci skupiny Sentrotex firmami Ubbink a Brink. Jedná se o komplexní systém složený z tepelně izolovaných, hlukových a rozvodných potrubí, rozdělovačů a dalších komponentů, které dohromady tvoří jeden funkční a promyšlený celek.
Plastové rozvodné potrubí a kanály se na jedné straně napojují na rozdělovače a na druhé straně na distribuční adaptéry. Jedná se o jedinečný vzduchotechnický rozvod, který je přesně regulovatelný, dlouhodobě stabilní, hygienický, umožňuje inspekci a čištění.

Vzduchotechnický rozvod Air Excellent je certifikovaný jako celek včetně tvarovek a dalších nezbytných komponentů u TÜV SÜD.

Kovové kruhové potrubí s dvoubřitým těsněním v provedení SAFE obsahuje odpovídající tvarovky a je těsné.


Video

Krátká ukázka instalace Air Excellent a Renovent