Všechny Větrání Vytápění Ohřevy
Technologické ohřevyOchrana proti zamrzání

Ohřevy potrubí, míchaček, vah …

Ohřevy potrubí, míchaček, vah a nádrží s asfaltem

Firma ŠTORC navrhla, dodala a realizovala procesní ohřevy na řadě obaloven jak na území České Republiky, tak na území Slovenska a Polska. Na obalovnách jsou otápěny veškeré potrubní rozvody, vybrané části nádrží, ventilů, váhy a násypek. Vzhledem k požadovaným vysokým teplotám a výkonům jsou pro ohřev použity vysokoteplotní MI kabely Raychem. Ohřevy slouží jak k udržování teploty, tak i k nahřívání na požadovanou procesní teplotu, aby obalovna mohla spolehlivě fungovat.

  • Realizace: 2007 – 2021
  • Teplota a specifikace: 180°C (Addibit 35°C)
  • Řešení: Ohřev pomocí vysokoteplotních MI kabelů Raychem s minerální izolací a teplotní odolností až 650°C
  • Místa realizací: