Všechny Větrání Vytápění Ohřevy
Kombinace vytápění a větráníRenovent SkyZvlhčovač EVAPPropojení větracích jednotek a zvýšení vzt výkonu

RD Strančice

Rozšíření stávajícího VZT rozvodu o zvlhčovač EVAP

Stávající zděný rodinný dům je již 10 let vybaven centrálním větráním se ZZT.  Každý rok v zimních měsících se uživatelé domu potýkají s velmi nízkou vlhkostí, která klesala až k 25% RH.

Instalace zvlhčovače EVAP měla za úkol řešit tento problém s nízkou vlhkostí.

Z uvedené fotodokumentace je patrné, že zvlhčovač svůj úkol plní.

Hodnocení:

V tomto případě bylo náročnější integrovat zvlhčovač do stávající vzduchotechniky, která v původním návrhu s jeho instalací nepočítala. Přesto se to po určitém přizpůsobení rozvodu podařilo.

Dosavadní provoz je bezproblémový. Zvlhčovač nevyžaduje nastavování a dohled. Zvlhčovač funguje ke spokojenosti uživatelů a plní účel, za kterým byl instalován.