Čištění a údržba VZT potrubí

Vzduchotechnický rozvod by měl být tzv. udržitelný, tzn. že byl měl umožňovat revizi a čištění – více …