Filtrace vzduchu


Kvalitu prostředí vně Vašeho domu neovlivníte, ale kvalitu prostředí uvnitř Vašeho domu jste si již schopni zajistit.

Velká část současné bytové výstavby se nachází v lokalitách se zvýšeným znečištěním ať už z dopravy, průmyslu, nebo od neukázněných sousedů, topících nevhodnými palivy.

Systém větrání Brink je schopen tuto situaci řešit a výrazně zlepšit prostředí. Vzduch nasávaný do větrací jednotky prochází skrz prachový filtr. Firma Brink nabízí několik úrovní filtrace.

Neustálá filtrace vzduchu


Jednotky Renovent a Brink Flair jsou vybaveny dvěma prachovými filtry, které jsou snadno přístupné a vyměnitelné. Tyto filtry dokáží odstranit až 85% prachu ze vzduchu. K dispozici jsou i vysoce účinné filtry F7 vhodné pro místa s velkým znečištěním, nebo citlivé osoby jako jsou alergici a astmatici. Dále je možné systém větrání vybavit vysoce účinným elektrostatickým filtrem odstraňujícím ty nejmenší částice z přiváděného vzduchu, či filtrem s aktivním uhlím pro omezení pronikání zápachů.

 

Průvodce filtry Brink – zde

 

Pure Induct


Větrání čistým vzduchem bez prachu
Pokud nelze dosáhnout odpovídající kvality vzduchu standardními filtry G4 nebo F7, nabízí Brink řešení v podobě elektrostatického filtru Pure Induct, který spolehlivě filtruje vzduch přiváděný do domu.

Provoz


Pure Induct používá ionizaci k zachycení částic prachu. Uvnitř filtru je tyč opatřená jehlami, které jsou nabité elektrickým nábojem. Částice prachu procházející podél těchto jehel se také elektricky nabíjí. Konec modulu obsahuje tři kolektory, které nesou opačný náboj. Tyto kolektory přitahují staticky nabité částice prachu z přívodního vzduchu a zachycují je. Tímto způsobem je odstraňován z přívodního vzduchu prach a přívodní čerstvý vzduch je tak čistý. Maximální průtok je až 600m3/h.

Instalace

Modul Pure Induct je instalován do potrubí přívodního čerstvého venkovního vzduchu z větrací jednotky do místností. Veškeré částice přítomné ve vzduchu, jako je jemný a ultrajemný prach, viry, bakterie, pyl a plísně jsou zachyceny v kolektoru filtru.

Dlouhodobá účinnost


Filtr Pure-induct má otevřenou konstrukci, takže se na rozdíl od klasických HEPA filtrů tak rychle nezanáší a zůstává efektivnější po delší dobu. Navíc je jeho odpor mnohem nižší než odpor HEPA filtru a ventilátor tak pracuje s menšími otáčkami, menší spotřebou a jeho provoz je výrazně tišší.

Pure induct je efektivní proti:

Hrubému, jemnému a vysoce jemnému prachu a nanočásticím. Mikrobiologicky znečišťujícím látkám, jako jsou viry, bakterie, plísně, spory a pyl.

Přednosti:

  • Čisté a zdravé vnitřní prostředí
  • Nízký odpor vzduchu vede k nízké spotřebě energie a nízké hlučnosti větrací jednotky
  • Plně automatický a bezpečný provoz