Časté dotazy

Větrání s rekuperací

Mohu při použití větrání s rekuperací otvírat okna?

Ano, v domě vybaveném větráním s rekuperací je možné otvírat okna. Není to ale nutné, řízené větrání zajistí potřebnou výměnu vzduchu. Systému větrání Brink otevřené okno nevadí, jednotky jsou vybaveny automatickou regulací konstantního průtoku a nedojde tedy k porušení rovnováhy větrání.

Pro jaké objekty je větrání s rekuperací vhodné?

Větrání je vhodné pro všechny objekty a prostory, kde se zdržují lidé a které je tím pádem potřeba větrat. Pro každý typ objektu, ať je to novostavba či rekonstrukce, máme řešení.

Jaký je přínos větrání s rekuperací?

Prostředí v okolí Vašeho domu nejste schopni ovlivnit. Co ale ovlivníte je prostředí uvnitř Vašeho domu. Větrání Vám zajistí zdravé vnitřní prostředí, omezí pronikání hluku a prachu z vnějšího prostředí do domu a v neposlední řadě i výrazně sníží energetickou potřebu Vašeho domu.

Mohu při větrání s rekuperací použít (podtlakovou) digestoř s vývodem vně objektu?

Můžete používat digestoř odsávající zápachy vně objektu. Je to obdobné jako v domě bez větrání s rekuperací. Měl byste si ale být vědomi toho, že digestoř vytváří podtlak a je potřeba pro ni zajistit přívod vzduchu (Například pootevřením okna, speciálním přívodním potrubím apod). Do domů s větráním s rekuperací je vhodnější recirkulační digestoř, která společně s rekuperací omezí zápachy a vlhkost v kuchyni.

Kolik mi větrání s rekuperací uspoří?

Větrání s rekuperací omezí tepelnou ztrátu větráním na minimum a výrazně sníží potřebu tepla na vytápění. U rodinného domu o velikosti obytné plochy 160m2 může úspora činit cca 2.800kWh.

Současně podíváme-li se na rekuperační jednotky Brink optikou tepelného čerpadla, tak větrací jednotky díky zpětnému zisku tepla v průměru uspoří cca 26x více energie, než samy spotřebují na pohon ventilátorů. Takže jsou výrazně energeticky efektivnější než tepelná čerpadla, kde se srovnatelná úspora pohybuje 2,5-3,5

Lze chladit pomocí vzduchotechniky?

Do určité míry ano, je ale nutné pro tento účel vzduchotechniku upravit a chladící výkon je značně omezený. Vzduch je špatný nosič tepla, proto je nutné vzduchotechnický rozvod více naddimenzovat, aby přenesl větší množství vzduchu a tepelně izolovat, aby se zabránilo kondenzaci na potrubí a tepelným ztrátám.

Způsobuje větrání s rekuperací průvan?

Větrání se navrhuje tak, aby se nepříjemnému proudění vzduchu zamezilo. Toho se docílí volbou vhodného typu a umístěním distribučních elementů.

Jaké jsou nejdůležitější parametry větrání s rekuperací?

Systém větrání musí být schopen celoročně fungovat i při větších mrazech. Vzduchotechnika musí být tichá. Větrací jednotka by mimo vysoké účinnosti zpětného zisku tepla měla mít i nízkou spotřebu energie. Tyto informace by Vám měl být schopen každý solidní dodavatel doložit pomocí nezávislých měření a certifikátů.

Proč byste měli větrání realizovat s naším systémem větrání?

Dodáváme kompletní a odzkoušený systém větrání se špičkovými větracími jednotkami. Veškeré prezentované parametry jsou doloženy nezávislými měřeními a certifikáty. Nezačali jsme s větráním včera, ale máme již 20leté zkušenosti a naši dodavatelé větracích jednotek a VZT rozvodů jsou předními evropskými lídry v oboru větrání s rekuperací.

Výhoda vzduchotechniky - omezení hluku zvenčí!

Otevřenými, nebo jenom lehce pootevřenými okny se nám do interiéru dostává hluk z ulice a od sousedů, který nám může značně znepříjemnit bydlení. S řízeným větráním Brink mohou zůstat okna zavřená a hluk se tak nedostává do místností. Požadovanou výměnu vzduchu pak zajistí systém větrání, který tak výrazně zvyšuje kvalitu bydlení.

Další výhody vzduchotechniky - omezení prašnosti, vhodnost pro alergiky

Otevřenými okny se do domu dostává z ulice prach a případně i zápachy. Například sousedé spalující nevhodná paliva dokážou zamořit své okolí a učinit vzduch nedýchatelným. Tento problém jste však schopni řešit díky řízenému větrání Brink, které je vybaveno účinnou filtrací vzduchu. Okna mohou zůstat zavřená a vzduch do domu je přiváděn přes filtr vzduchu na vstupu do větrací jednotky. Podle požadavku na úroveň filtrace jste schopni měnit typy filtrů dle venkovní situace a období. Od jednoduchých prachových filtrů, po filtry na jemný prach, až po speciální filtr na ultra jemný prach a zápachy.  

Vyplatí se větrání s rekuperací? Pořizovací náklady versus přínos

Systém větrání s rekuperací jsou plíce domu, které zajišťují požadovanou výměnu vzduchu a zdravé vnitřní prostředí. Zajistí kvalitní vnitřní vzduch a omezí pronikání hluku a prachu zvenčí do domu. Mimo to větrání výrazně omezuje energetickou náročnost domu tím, že vrací teplo z odváděného vzduchu zpět. Kvalita vnitřního prostředí domu se těžko finančně ohodnocuje. U současných novostaveb lze pomocí zpětného zisku tepla (rekuperace) omezit celkové tepelné ztráty o 40-60%. To je nejen výrazná úspora za vytápění, ale sníží se tím i nároky na robustnost topného systému.   

Pro přesné stanovení ceny a vypracování nabídky nás kontaktujte

Je možné získat na větrání s rekuperací dotaci?

Ano, je možné využít některou z možností Nová Zelená Úsporám. V případě rekonstrukcí je možné čerpat samostatnou dotaci a v případě novostaveb rekuperace pomáhá snížit energetickou náročnost a  dosáhnout domu s nízkou energetickou náročností na který je také poskytována dotace.

Větrání okny versus rekuperace

Víte, jak často musíte otevírat okna, pro dosažení optimální kvality vzduchu v místnosti? Měřítkem pro kvalitu vzduchu je úroveň koncentrace CO2. Pro udržení optimální hodnoty CO2 v místnosti (ložnice o velikosti 21m2) byste měli otevřít okno alespoň každou 1 hodinu na dobu zhruba 5 minut a to i v nočních hodinách, kdy spíte. Tento interval bude ovlivněn velikostí místnosti. To ale znamená pravidelné otevírání okna nikoli 2x denně, ale alespoň 20x denně. Položme si tedy otázku, zda jsme vůbec schopni takto větrat. V tuto chvíli jako nejlepší možnost přichází na řadu řešení v podobě automatického řízeného větrání, které zajistí správnou kvalitu vzduchu.

Jak funguje řízené větrání s rekuperací

Jak dlouho trvá instalace větrání s rekuperací a co to obnáší?

V době přípravy stavby je vhodné zpracovat dokumentaci na větrání, která řeší přesné osazení větrací jednotky, trasy potrubí a osazení distribučních elementů v kontextu stavby. Dobrá a včasná příprava ušetří případné vedlejší náklady a nepříjemnosti. 

Instalace běžného větrání s rekuperací u běžných rodinných domů (100-180m2) trvá cca 3 dny. Nejprve se nainstalují vzduchotechnické rozvody v době hrubé stavby (1 až 2 dny). Těsně před dokončením stavby v době kompletace domu se osadí rekuperační jednotka, mřížky a regulace. Systém větrání se nastaví a proměří.

Je nutné se o větrání s rekuperací nějak starat?

Každé zařízení vyžaduje určitou údržbu. V případě větrání s rekuperací je to především pravidelná výměna filtrů. Pak jedenkrát za rok až tři roky (dle znečištění) se provede vyčištění rekuperačního výměníku a větrací jednotky, kontrolu sací mřížky a zběžnou prohlídku vzduchotechniky.

Kde a jak si objednat větrání? Jak probíhá realizace?

Realizace probíhá prostřednictvím našich odborných montážních partnerů. Nejprve je vhodné na danou stavbu vypracovat prováděcí dokumentaci. Dle této dokumentace už je možné následně přesně nacenit. Na základě dokumentace a rozpočtu je možné uzavřít objednávku či smlouvu o dílo. Po dokončení instalace předá montážní firma uživateli protokol o nastavení vzduchotechniky.