Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu (CPD) je neziskové sdružením právnických a fyzických osob. Vzniklo za účelem podpory a propagace standardu úsporných pasivních staveb a za účelem zajištění odpovídající kvality realizace pasivních domů. Centrum pasivního domu je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší odbornou platformou v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejností.

Členství v Centru pasivního domu je pro nás otázkou prestiže. Díky našemu členství se setkáváme s mnoha odborníky, což nám poskytuje know-how, schopnost držek krok s trendy v oboru a sdílet zkušenosti.

Chceme-li, pasivní dům může mít i jiné názvy, jako například dům s velmi malou spotřebou energie. Nejedná se o žádný architektonický styl či stavební systém, ale o koncept navrhování a realizace, splňující kritéria pro dosažení maximálních energetických úspor. Do dnešního dne byly ve světě postaveny tisíce pasivních domů, kde největší zastoupení nachází ve Skandinávii a německy mluvících zemích. Pro ověřování konceptu a komponent pro stavbu pasivních domů byla založena nadace Passivhaus Institut v Darmstatu.

Úspora, zpětný zisk tepla a přesná regulace energie

Pasivní dům je méně energeticky náročný a vycházejí z principu využívání tepelných zisků, rozumnou distribucí a regulací energie v budově.
Rozumné využití slunečního záření procházejícího okny v topném období a naopak omezení solárních tepelných zisků v letním období. Tepelné zisky vnitřních spotřebičů, osob a od slunce jsou využity v domě, díky velmi kvalitní izolaci a vzduchotechnice se zpětným ziskem tepla. Topný systém může být tudíž jednodušší a méně dimenzovaný.
Pasivní dům, nebo jinak dům s velmi malou spotřebou energie zvyšuje kvalitu bydlení a také výrazně hodnotu nemovitosti.

Zpětný zisk tepla, nebo-li rekuperace je dnes racionálním řešením a trendem nejen v rezidenční vzduchotechnice, ale i v dalších stavebních odvětvích a průmyslu (například automobily).