Efektivní řešení problémů suchého vzduchu – EVAP

Snižování vlhkosti vzduchu v zimních měsících je zapříčiněno přiváděným venkovním suchým vzduchem za účelem větrání. Z hygienických důvodů nemůžeme větrání vyloučit, ale do jisté míry jej můžeme omezit za předpokladů zachování alespoň minimální hygienické výměny vzduchu.

Aktivní a řízené zvyšování vlhkosti pomocí Brink EVAP

Jediným 100% řešením, které je schopno garantovat nepodkročení minimální úrovně vlhkosti je aktivní zvlhčování. Firma Brink proto nabízí zvlhčovač EVAP, který je bezpečný a energeticky účinný. Pracuje na základě přirozeného principu odpařování vody (adiabatický proces). Suchý vzduch proudí skrz matrici vyplněnou skelnými vlákny absorbující vodu, kterou odpařuje z jejího vlhkého povrchu, čímž zvyšuje svou vlhkost. V případě potřeby je sepnut vestavěný ohřívač, který zvýší teplotu a kapacitu vzduchu.

Porovnání nabízených řešení optimalizace vlhkosti: