Jak hospodaříte s teplou vodou?

Odtáčíte teplou vodu, nebo máte rozvod teplé vody vybaven cirkulací? Víte, jak je realizován Váš rozvod teplé vody a kolik energie se v něm ztrácí?

Většina uživatelů, ale bohužel i projekčních a realizačních firem se soustředí pouze způsob přípravy teplé vody, ale uniká jim, jakým způsobem realizují rozvod vody po domě.

Potrubí je uloženo na základové desce pod tepelnou izolací, kde teploty dosahují pouhých 5-10°C. Potrubí, kterým bude vedena voda o teplotě 55°C je izolováno pouze částečně a to nedostatečnou tepelnou izolací. Takovýto rozvod má velké ztráty, 16-30W na metr potrubí (pro ¾ – DN20)! Nemalá část energie pro přípravu teplé vody se tak ztrácí v rozvodu vody.

Dalším problémem bývá materiál použité tepelné izolace. Často používaný pěnový polyetylen má udávané a dostačující izolační vlastnosti při teplotách 0-20°C, ale při vyšší teplotách, s jakými pracujeme právě u rozvodu teplé vody již izolační vlastnosti klesají. Porovnejte si součinitel měrné tepelné vodivosti použitého materiálu pro 0°C a 50°C.

Kolik energie ztrácí uživatel v rozvodu?

Před časem jsme realizovali prohlídku a měření v jedné „standardní novostavbě“. Zde byl rozvod teplé vody s cirkulací realizován v typickém plastovém rozvodu s 6mm izolací polyetylenu bez zaizolovaných kolen v úhrnné délce potrubí 40m. Po přepočtu činily ztráty v tomto rozvodu úctyhodných 920W!

Jak by měl takový rozvod teplé vody vypadat?

Teplota vody v potrubí s teplou vodou činí dle použití cca 55°C. Proto se snažíme potrubí uložit uvnitř tepelně izolované obálky domu. Ale i tak, bude-li teplota okolí 20°C, činí rozdíl teplot ΔT 35°C. Musíme tedy použít kvalitní a dostatečně silnou tepelnou izolaci. Její tloušťka by měla pokud možno odpovídat průměru trubky (tzv. 100% izolace). To znamená, že je-li průměr trubky 20mm, měla by tloušťka izolace dosahovat také 20mm.

Správné řešení

V případě, že bychom výše uvedený rozvod realizovali jednotrubkovým rozvodem dle požadavků Raychem HWAT se 100% izolací, činila by ztráta výše uvedeného případu pouhých 160W a se 160% izolací 128W. Zbylá ztráta v rozvodu by pak byla kompenzována systémem HWAT.

Značný prostor pro úspory je v distribuci teplé vody. Ročně odtáčíme mnoho m3 zchladlé vody z nevhodně řešených rozvodů teplé vody, nebo přicházíme o tisíce kWh v podobě ztrátové energie v cirkulačním rozvodu. Řešení je přitom jednoduché a především ověřené. Jedná se o elektrický samoregulační topný systém Raychem HWAT.