Není hlučnost jako hlučnost

Hledáte nejtišší větrací jednotku? Která jednotka to je a jak si to ověřit? Jednou z informací je „hlučnost“ udávaná v technických listech a dalších informačních zdrojích k větracím jednotkám. Co však ta hlučnost je a jak s ní nakládat?

V praxi se setkáváme s akustickým výkonem a akustickým tlakem. Akustický výkon (LW) nám přesně charakterizuje zařízení jako zdroj hluku (energie). Akustický tlak (LP) je to co vnímáme a je ovlivněn vzdáleností od zařízení, typem prostředí a způsobem šíření hluku. Z uvedené definice je tedy patrné, že Akustický tlak nám nedává přesné informace o „hlučnosti“ větrací jednotky. Vezměme si konkrétní příklad: Větrací jednotka bude mít akustický výkon LW 31dB. Přepočteme-li jej na akustický tlak LP, dostaneme hodnoty:

  • Akustický tlak LP ve vzdálenosti 1m činí 23dB a ve vzdálenosti 3m klesá na 13,5dB. Uvedené hodnoty jsou počítány při tzv. směrovém činiteli na volné ploše Q=2 (směrový činitel udává způsob šíření hluku v prostoru).
  • Přesuneme-li však zařízení do rohu místnosti čímž změníme způsob šíření hluku (směrový činitel Q = 8), zvýší se akustický tlak LP v 1m na 29dB a ve 3m na 19,5dB

To ještě v uvedeném příkladu není zohledněna velikost místnosti a její útlum.
Máme zde pět hodnot „hlučnosti“, kde každé číslo je jiné, ale pořád se týká jednoho a toho samého zařízení!

Větrací jednotky Brink se vyznačují nízkou hlučností a patří mezi nejtišší zařízení na trhu!

Firma Brink jako solidní výrobce, který si je jistý kvalitou svých zařízení dává k dispozici veřejnosti Akustický výkon (LW), jehož hodnota na první pohled působí jako vysoké číslo, ale jedná se na okolnostech nezávislou hodnotu.