Příklad větrací jednotky s rekuperací

Příklad větrací jednotky s rekuperací (Brink Flair ) Rozvody jsou zabudovány v konstrukci domu a měly by vykazovat životnost srovnatelnou s životností stavby

Větrání v kuchyni

Při běžném provozu je odpadní vzduch pro základní větrání odsáván i z kuchyně. Pokud právě nevaříme, je toto množství vzduchu obvykle dostatečné. Při vaření, kdy vzniká větší množství páry a pachů, je vhodné zvýšit výkon větrací jednotky (zpravidla bývá v kuchyni instalován jednoduchý vypínač, který výkon větrání zvýší). Po určité době oběhu se ventilační systém sám přepne zpět do nastaveného režimu pro běžný provoz. Z protipožárních důvodů a pro řádný provoz větracího systému je zakázáno připojovat k systému odvodu vzduchu digestoř. Protože přímý odvod vzduchu z digestoře stěnou je v pasivním domě absolutně nevhodný, používají se digestoře pracující v režimu recirkulace. Tuky z vaření zachycuje filtr odsavače par, zatímco pachy jsou odstraněny systémem větrání pasivního domu.

Dodatečné větrání od listopadu do března

Větrací systém je navržen tak, že pro splnění požadavků na čerstvý vzduch není běžně vyžadováno dodatečné větrání okny (ani pro tzv. „ranní větrání“). Okna by proto měla být pokud možno od poloviny listopadu do konce března zavřená.

Větrání v létě

Od poloviny května do poloviny září se ventilační systém automaticky centrálně nastaví na „letní provoz“. V létě lze okna v případě potřeby otevírat. Nočním větráním okny může docházet k dodatečnému nočnímu ochlazování, zejména v období horka. Pokud trpíte alergií na pyly, je vhodné okna neotevírat a ve větrací jednotce používat kvalitnější filtry, které pylová zrna zachytí.

Výměna filtrů

Filtry ve ventilační jednotce a v odsavači par v kuchyni je třeba pravidelně měnit, aby byla zajištěna jejich správná funkce. Dodržujte termíny pro výměnu uvedené v návodu k obsluze.

Pokud jde o větrání okny, zprvu jsme měli obavu, jak to bude fungovat s nuceným větráním a celkově konceptem pasivního domu, ale tyto mýty se absolutně nepotvrdily – větráme okny podle chutě a potřeby. Když se u nás sejde více lidí, teplota v místnosti se citelně zvyšuje, a tak si prostě otevřeme okna na ventilaci.

Další zvláštností je rekuperace, díky které se dům vytápí a větrá. Zpočátku jsme naráželi na otázky typu: „Kde máte radiátory?“ nebo „Topíte vůbec?“ Ano, topíme, ale mnoho peněz ušetříme! Pasivní dům poskytuje výhodu v tom, že díky silné vrstvě izolací se teplo udržuje a neuniká. Pak stačí upéct v troubě kuře nebo bábovku a teplota v domě se zvedne. Máme vysledováno, že při rodinné oslavě, kdy nás tu bývá vždy přibližně 15, se teplota zvedne o dva stupně!

Tepelná ztráta jediným trvale vyklopeným oknem v zimě může být mnohem vyšší, než je celková tepelná ztráta celého pasivního domu. V létě lze naopak nočním větráním okny účinně snížit teplotu v interiéru

Bydlení v pasivním domě ve zkratce

Co je třeba dělat pravidelně

 • Asi od poloviny listopadu do konce března (podle počasí) zavřená okna, v provozu nucená ventilace s rekuperací tepla. V letním období běžné větrání okny.
 • Výměna filtrů: v kuchyňské digestoři každé dva až čtyři měsíce, ve ventilační jednotce každé dva měsíce.
 • V létě větrat okny v noci, aby se dům nepřehříval, přes den používat stínicí techniku a používat co nejúspornější domácí spotřebiče (vydávají méně tepla při provozu).

Na co je třeba dbát

 • V prvním roce provozu dům vysychá, je možné, že bude třeba použít dodatečné vytápění (netýká se dřevostaveb).
 • Okna v topné sezóně otevírat pouze v nutných případech (výpadek nuceného větrání, početná rodinná oslava apod.), vchodové a balkonové dveře po použití co nejdříve zavřít.
 • Nestavět před okna žádné předměty s odrazivými, resp. zrcadlovými plochami, přehřátím může dojít k poškození skla.
 • Dojde-li k vnějšímu poškození vzduchotěsné obálky, je třeba otvory ihned opravit.
 • Všechny výdechy větrací jednotky musí být volné, nesmí být zakryty například nábytkem.
 • Odsavač par nesmí být připojen do systému větrání, hrozí požár.
 • V zimním období pokud možno nepoužívat stínění oken z důvodu snížení pasivních tepelných zisků.
 • Po dobu zimní dovolené nevypínat topení, jeho znovuuvedení do provozu je dražší než provoz na snížený výkon.

Jak lze ušetřit energii

 • Po dobu topné sezóny nevětrat okny.
 • Nastavit topení pouze na potřebnou teplotu (nepřetápět).
 • Používat spotřebiče s inventorovými technologiemi.
 • Omezit používání sušičky prádla.
 • Kupovat úsporné spotřebiče a žárovky.

Celý dům je vytápěn převážně elektrickou energií. Jako záložní zdroj máme na otopný systém napojená krbová kamna s velkým výkonem do vody a malým do vzduchu, aby se dům nepřehříval. Ale využíváme je jen sporadicky, tak na pět procent.

Tropická vedra náš dům zvládl na výbornou. Drželi jsme se zásady nepustit slunce do domu, proto jsme přes den měli vždy stažené rolety. Při kombinaci dochlazení přes den vzduchotechnikou s přirozeným provětráváním domu v noci jsme v domě udrželi příjemné klima. překvapilo nás, že i v horním podlaží byla teplota velmi komfortní.