Reference: Procesní ohřev potrubí

Procesní ohřev potrubí OLEO CHEMICAL, a.s. Liberec

V průmyslových podnicích je řada procesů, kde je potřeba udržet stálou teplotu média. Každé medium má své specifické požadavky a teploty při kterých má vlastnosti potřebné pro další zpracování. Právě pro tyto aplikace jsou navrženy topné kabely Raychem. Každý kabel má více výkonnostních řad, aby bylo možné ohřev co nejvíce uzpůsobit potřebám média. Komponenty, regulace a nosný materiál jsou součástí návrhu i celého řešení.

  • Teplota a specifikace: 10°C – 70 °C
  • Řešení: Samoregulační kabel Raychem třídy XTV – CT (prostředí s nebezpečím výbuchu)
  • Rozsah: 400 m potrubí
  • Místo realizace: OLEO CHEMICAL, a.s. Liberec