Reference: Vyhřívání podloží mrazicích boxů

Podloží mrazicích boxů je teplotně velmi namáháno z důvodu působení rozdílných teplot. Aby nedocházelo k jeho poškození a popraskání je nutná temperace. Pro vytápění používáme topné kabely T2Blue. Při řešení se instaluje vždy hlavní a záložní okruh pro případ, že by došlo k výpadku jednoho z kabelů. Tento způsob řešení zaručuje spolehlivou funkci topného systému. 

  • Realizace: 2004 – 2021
  • Teplota a specifikace:  5°C
  • Řešení: Ohřev podloží aplikací topného kabelu

Vyhřívání podloží jsme realizovali na řadě provozoven: