Získali jsme ČESTNÉ UZNÁNÍ na výstavě FOR ARCH za větrací jednotku Flair 325

Nová větrací jednotka Brink Flair 325 získala na letošním 29.ročníku stavebního veletrhu ForArch Čestné uznání v soutěži Grand Prix.

Odborná porota přidělila toto ocenění větrací jednotce Flair za kompaktní provedení větrací jednotky s velmi nízkou spotřebou energie, nízkou úrovní hluku, vysokou účinností a sofistikovaným řízením a monitorováním provozu.

Toto ocenění je dalším potvrzením vysoké úrovně větrací jednotky Flair, která nastavuje další a vyšší standardy v rezidenčním větrání.