Filtry pro větrací jednotky

Kvalitu prostředí vně Vašeho domu neovlivníte, ale kvalitu prostředí uvnitř Vašeho domu jste si již schopni zajistit.

Velká část současné bytové výstavby se nachází v lokalitách se zvýšeným znečištěním ať už z dopravy, průmyslu, nebo od neukázněných sousedů, topících nevhodnými palivy.

Systém větrání Brink je schopen tuto situaci řešit a výrazně zlepšit prostředí. Vzduch nasávaný do větrací jednotky prochází skrz prachový filtr. Firma Brink nabízí několik úrovní filtrace.