Brink Home

Vzdálené ovládání rekuperačních jednotek BRINK prostřednictvím mobilu nebo počítače

Pro uživatele, kteří potřebují dálkově ovládat svou rekuperační jednotku je k dispozici modul ovládání Brink Home. Ten dovolí například vypnout ventilaci, získat informaci o aktuálním provozním stavu nebo zjistit, že něco není v pořádku. Brink Home umožňuje ovládat Vaši vzduchotechniku a sledovat na ní údaje z libovolného místa na světě pomocí smartphonu, tabletu nebo PC.

Dálková správa větrací jednotky

Intranet nebo místní síť poskytuje uživateli vzdálený přístup pomocí smartphonu, tabletu nebo PC k systému s rekuperací tepla v jeho domě. I když vzduchotechnika pracuje automaticky, může uživatel určité funkce přenastavit.

  • Ručně nastavit režim ventilace (dovolená, nepřítomnost, automatický režim nebo zvýšené větrání).
  • Naprogramovat režim větrání pomocí ovládání časovače.
  • Otevřít nebo zavřít obtok nebo ho nastavit na automatiku.
  • Zapnout nebo vypnout zemní tepelný výměník.
  • Současně se uživateli na PC nebo v aplikaci zobrazí naměřená koncentrace CO2 v domácnosti, aktuální průtok vzduchu, aktuální relativní vlhkosti, ve které zóně nebo zónách je aktivní 2-zónová regulace BRINK, zda je třeba vyčistit nebo vyměnit filtry nebo zda nedošlo k nějaké poruše.

Efektivní servis větrací jednotky

Brink Home lze výborně použít pro servis. Uživatel může vidět na PC nebo v aplikaci, zda nedošlo k nějaké závadě nebo zda je nutná údržba. Uživatel pak může přímo předat zprávu o závadě servisnímu pracovníkovi a dát mu svolení ke vzdálenému přístupu, aby se podíval, co je špatně. Pokud je to možné, poskytne servisní pracovník pomoc na dálku. V případě nutnosti opravy, může servisní pracovník v mnoha případech přímo vidět, co poruchu způsobuje a ujistit se, že bude mít s sebou při své návštěvě potřebnou součást.

Modul a aplikace Brink Home

Brink Home se skládá z modulu Brink Home Module a z aplikace Brink Home App, propojenými s jednotkami BRINK. Zařízení Brink řady Renovent jsou pak přístupná přes router (W)LAN nebo Brink Portal Server. Brink Home App pro smartphone a tablet je k dispozici pro Android a iOS.