Entalpický výměník Brink

Entalpický výměník Brink je zhotovený z membrány, která propouští vodní páry. Část těchto par se vrací z odváděného vzduchu zpět do přiváděného čerstvého vzduchu.

Množství navrácené vlhkosti záleží na množství vlhkosti v interiéru. Úroveň vlhkosti nelze řídit ani garantovat.