Napojení nebo ukončení do krabice

Soupravy jsou navrženy pro připojení napájení až ke 3 samoregulačním topným kabelům nVent Raychem typu BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL nebo HTV. Jsou schváleny i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Spojují funkce připojovacích souprav a vstupů do izolace. Součástí může být robustní stojan chránící topný kabel, a ten umožňuje použít soupravu až na 100 mm tloušťky tepelné izolace. Montáž souprav probíhá za studena. Netuhnoucí těsnící materiál v těsnění topného jádra umožňuje jednoduchou montáž a usnadňuje údržbu.

Soupravy jsou dodávány i ve variantě se specifickým světelným modulem s velmi jasným LED světlem, který se jednoduše zasune do svorek ve víku. Tím je zajištěna signalizace napětí ve svorkách skříně.