SonAir (ventilátor)

Přívodní ventilátor pro větrání místností vystavených zvýšenému hluku a prašnosti z vnějšího prostředí

Přívodní ventilátor Sonair je speciálně navržen pro řešení problémů s větráním místností v blízkosti zdrojů hluku a znečištění, kde je během větrání nutné zamezit pronikání hluku a prachu do budovy. Sonair je vybaven pomaluběžným, plynule řiditelným ventilátorem, hlukovým tlumičem a prachovým filtrem.