Termostat EMDR-10

Elektronická řídící jednotka EMDR-10 je určena pro regulaci topných systémů do okapových žlabů. V závislosti na venkovní teplotě a vlhkosti v okapu je topný kabel zapínán pouze v případě potřeby taky, aby bylo zajištěno volné odtékání roztátého sněhu v okapech. Zařízení je určeno pro montáž na DIN lištu (dle normy DIN EN50022-35) v rozvaděčích nebo rozvodných krabicích. Jistič a případně potřebný stykač mohou být nainstalovány na lištu vedle řídící jednotky.

Řídící jednotka je vybavena čtyřmi LED indikátory provozního stavu a čtyřmi otočnými přepínači pro nastavení různých parametrů.

Venkovní teplota je měřena čidlem teploty vzduchu. Pokud je v místě vlhkostního čidla přítomna vlhkost, rozsvítí se dioda a je zapnuto otápění.