Termostat RAYSTAT-M2

RAYSTAT-M2 zajišťuje ekonomické řízení aplikace pomocí vstupů čidel teploty a vlhkosti udržuje střechy a okapové žlaby bez ledu a sněhu. Čidlo vlhkosti je umístěno na povrchu okapu. Jestliže regulátor RAYSTAT-M2 detekuje určitou vlhkost  teplotu, systém se aktivuje. Jakmile parametry vrátí do správného rozmezí, termostat vypne topný okruh.

Systém tání sněhu bude pod napětím pouze tehdy, když venkovní teplota klesne pod nastavené minimum a čidlo RAYSTAT-M2-R-SENSOR detekuje vlhkost.

Čidlo RAYSTAT-M2-R-SENSOR je určeno pro montáž do okapů a svodů. Čidlo detekuje vlhkost. Systém tání sněhu bude pod napětím pouze tehdy, když venkovní teplota klesne pod nastavené minimum a čidlo detekuje vlhkost.

RAYSTAT-M2-R-SENSOR se instaluje v okapu nebo svodu na slunné straně budovy, kontaktní bod čidla musí být umístěn ve směru odtoku roztáté vody.

Čidlo pro měření venkovní teploty. Společně s čidlem RAYSTAT-M2-R-SENZOR zajišťuje správný provoz regulace. Čidlo se instaluje na severní straně budovy.