Výměník geotermální energie GHT

Výměník geotermální energie GHT v létě ochlazuje přiváděný čerstvý vzduch a naopak v zimě jej ohřívá. Tepelný výměník ve spojení se zemním kolektorem je schopen v letních měsících velmi efektivně a s minimálními provozními náklady ochlazovat vzduch. Naopak v zimě slouží jako protimrazová ochrana větrací jednotky a předehřívá mrazivý vzduch.

Popis

Systém se skládá z geotermálního výměníku GHT a zemního kolektoru. Systém obsahuje kapalinu, která je poháněná oběhovým čerpadlem. Kapalina je vháněna do zemního kolektoru, kde se dle ročního období ochlazuje či ohřívá. Následně je kapalina vedena do geotermálního výměníku GHT, kde předá svou energii přiváděnému čerstvému vzduchu vstupujícímu do větrací jednotky.

Letní provoz:

V letních měsících je využíván chlad země, která má v hloubce 1,5 až 2,5m teplotu kolem 10 až 16°C. Ochlazená kapalina pak ve výměníku GHT ochlazuje přiváděný vzduch do domu. Při příkonu zemního výměníku pouhých 0,05kW lze získat chladící výkon až 5,5kW.

Zimní provoz:

V zimních měsících naopak energie ze zemního výměníku předehřívá ledový vzduch vstupující do objektu tak, aby větrací jednotka nezamrzala a nebylo nutné aktivovat jinou protimrazovou ochranu. Využívá opět teplo uložené v zemi, kde v zimních měsících jsou v hloubkách 1,5 až 2,5m teploty kolem +5 až +8°C.

Čistota a hygiena

Vzduch procházející skrz výměník je nejprve filtrován tak, aby nedocházelo ke znečišťování výměníku. Filtry jsou výměnné a současně také pomáhají zlepšovat čistotu vzduchu, který přichází do větrací jednotky. Geotermální výměník GHT je čistitelný a jeho provoz hygienicky nezávadný.

Provozní náklady

Provoz geotermálního výměníku je minimálně energeticky náročný. Při spotřebě oběhového čerpadla v řádech desítek wattů získáváme energii v řádech stovek až tisíců wattů. Podíváme-li se na to optikou tepelného čerpadla, tak COP faktor geotermálního výměníku se zemním kolektorem je v režimu topení COP 70 a v režimu chlazení COP 85. Jedná se tedy o velmi efektivní a provozně nenáročný způsob úpravy teploty vzduchu.