Filtry pro větrací jednotky

Pravidelná údržba a výměna filtrů je zásadní pro čistotu VZT rozvodu, větrací jednotky a její životnost!

V 2017 byla zavedena nová norma ISO 16890 pro posuzování vzduchových filtrů, která nahrazuje stávající normu EN 779, která třídila filtry do tříd G1-F9. Nová norma zohledňuje poznatky o vdechování jemných prachových částic a jejich negativní vliv na lidské zdraví. Nově norma ISO 16890 zohledňuje velikost prachových částic od 0,3-10μm a podle velikosti a množství zachycených těchto částic zatříďuje nově filtry. Uživateli tak poskytuje lepší orientaci v použitých filtrech.

Průvodce filtry BRINK – ZDE

 

Srovnání normy ISO 16890 a EN 779

 

Pro větrací jednotky Brink dodáváme dvě třídy filtrace. Hrubé prachové filtry ISO Coarse 60% (IC60%) dříve značené jako G4 a jemné prachové filtry ISO ePM 1 (PM1) dříve zvané jako F7. Hrubé prachové filtry IC60% se používají na ochranu výměníku větrací jednotky na straně odtahu z domu a je možné je používat i na přívodu vzduchu v čistých lokalitách nebo částí roku kdy je nižší prašnost. Jemné prachové filtry PM1 se osazují na straně přívodu vzduchu do domu v lokalitách nebo částech roku, kdy je větší znečištění vzduchu.