Technologické a ochranné ohřevy

Topné kabely uložené podél potrubí, nádrží, zásobníků a dalších zařízení zamezí ztrátám tepla a dodají potřebnou energii pro provoz Vašeho zařízení.

Komplexní řešení

Nabízíme Vám komplexní řešení, ověřené léty provozu v náročných průmyslových podmínkách. Řešení od nás obsahuje veškerý potřebný materiál, od napojovacích sad kabelů, kotevní techniky až po regulaci.

Náhrada starých nevyhovujících parních ohřevů

Pomocí topné technologie Raychem nahradíme nevyhovující a neekonomické parní ohřevy a zbavíme Vás:

  • Nákladného udržování celoroční přípravy páry, mnohdy i kvůli pár metrům ohřevů
  • Nákladných investic do údržby a provozu
  • Nebezpečí plynoucí ze zamrznutí systému nebo opaření párou

Systém elektrických ohřevů firmy ŠTORC TZB Vám přinese následující výhody:

  • Úsporný provoz – přesná regulace podle místních podmínek ve spojení s úspornou samoregulační technologií Raychem. Topný systém topí tam, kde je potřeba.
  • Flexibilní provoz – snadný způsob úpravy a rozšíření vyhřívání
  • Bezpečný provoz – nehrozí nebezpečí zamrznutí, popraskání či opaření

Řešení pro všechna použití

  • Potrubní rozvody
  • Nádrže, zásobníky
  • Dopravníky, svodky
  • Klapky, ventily, čerpadla