Vlhkost vzduchu – zvlhčování a odvlhčování vzduchu.

Relativní vlhkost vzduchu je závislá na teplotě

Obsah vodních par ve vzduchu se mění v závislosti na ročním období a povětrnostních podmínkách. V zimě je množství par obsažených ve vzduchu nízké a v letních měsících naopak vysoké. To má vliv i na úroveň relativní vlhkosti v našich domech. V letních měsících s úrovní vlhkosti nebývá problém a v interiéru se přirozeně udržuje vlhkost, odpovídající venkovní vlhkosti a vnitřní teplotě.
Problém může nastat v zimních měsících, kdy při vyšší úrovni větrání a nižší produkci vlhkosti v domácnosti může dojít k výraznému snížení vlhkosti v interiéru.

Optimální vlhkost vzduchu

Optimální vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 35-60%. Vyšší vlhkost není pro osoby na závadu, ale při vyšších vlhkostech se lépe daří roztočům, plísním a v zimních měsících může docházet ke kondenzaci na chladných konstrukcích (tepelných mostech) domu. Nižší vlhkost pod 30-25% mohou už citlivé osoby vnímat negativně, kdy dochází k vysychání sliznic. Velmi nízká vlhkost také vede k sesychání dřevěných konstrukcí či nábytku.

Řešení Brink pro optimalizaci vlhkosti

Firmy ŠTORC a Brink mají mnohaleté zkušenosti s řešením tohoto problému. Již v roce 2000 vybavoval Brink své jednotky Advance entalpickým výměníkem. V současnosti poskytujeme nejširší nabídku řešení, které optimalizuje vlhkost v domě.


Řízené větrání Brink s dvouzónovou regulací – přesným řízením a distribucí vzduchu jsme schopni optimalizovat provoz větracího systému tak, že je zaručena optimální kvalita vzduchu a nedojde k překročení maximálních parametrů koncentrace CO2, VOC a vlhkosti. Dvouzónovou regulací Brink řízenou na základě koncentrace CO2 jsme schopni oproti klasickému jednozónovému větrání snížit výměnu vzduchu až o 40%, čímž dojde nejen z výraznému omezení vysoušení, ale i snížení spotřeby a hluku větrací jednotky.


Entalpický výměník Brink – je vyroben ze speciální polymerové membrány, která kromě tepla přenáší i část vlhkosti z odváděného vzduchu zpět do přiváděného suchého vzduchu. Množství zpět přenesené vlhkosti závisí na množství vlhkosti produkované v interiéru, z toho vyplývá, že tento proces nejsme schopni řídit a toto řešení pouze zpomaluje vysoušení vzduchu, ale zcela mu nemůže nezabránit.


Zvlhčovač Brink. Jediným 100% řešením, které je schopno garantovat nepodkročení minimální úrovně vlhkosti je aktivní zvlhčování. Brink proto nabízí zvlhčovač EVAP, který je bezpečný a energeticky účinný. Pracuje na základě přirozeného principu odpařování vody (adiabatický proces). Suchý vzduch proudí skrz matrici vyplněnou skelnými vlákny absorbující vodu, kterou odpařuje z jejího vlhkého povrchu, čímž zvyšuje svou vlhkost. V případě potřeby je sepnut vestavěný ohřívač, který zvýší teplotu a kapacitu vzduchu.

Porovnání nabízených řešení optimalizace vlhkosti:

 Dvouzónová regulaceEntalpický výměník BrinkZvlhčovač Evap
Pořizovací nákladySrovnatelné
Provozní nákladyŽádné – naopak dochází ke snížení spotřeby jednotky a zvýšení účinnostiŽádné – pouze dochází ke snížení účinnosti a přenosu citelného tepla díky absenci kondenzace na výměníkuSpotřeba vody a elektrické energie pro dohřev vzduchu
ÚdržbaŽádnáPravidelné čištění jako u klasického výměníku (1-3 roky)Výměna zvlhčovací matrice, min 1x za dva roky
Garance požadované úrovně vlhkostiNeníNeníNastavení úrovně vlhkosti přiváděného vzduchu až 65%
HygienaNemá žádný vliv na hygienuSpolečně s molekulami páry se mohou zpět dostávat i určité plyny, jejichž molekuly jsou stejně velké či menší.Přiváděná voda je filtrována Legiosafe filtrem. Filtr musí být pravidelně měněn.
ŽivotnostCca 15letCca 15letCca 15let – zvlhčovací matrice je výměnná

Entalpické výměníky nejsou vhodné do staveb, kde naopak instalujeme větrání za účelem snížení vlhkosti, jako jsou například rekonstrukce starších vlhkých domů, místnosti s vířivou vanou a bazény.

Nízká úroveň vlhkosti v extrémních mrazech nemusí být vždy negativní:

Bohužel většina současných staveb a rekonstrukcí má v souvislosti s tepelně-technickými parametry k dokonalosti daleko. Zde máme na mysli především tepelné mosty, na kterých díky nízké povrchové teplotě v silných mrazech a vyšší relativní vlhkosti dochází ke kondenzaci a vzniku plísní. Za situace nízkých venkovních teplot a vyšší vnitřní relativní vlhkosti je tedy stavba více namáhána. Dílčí vysušení vnitřního vzduchu po krátké období v extrémních mrazech tedy nemusíme vnímat pouze negativně, naopak.

Odvlhčování

V mnoha případech nás netrápí nízká vlhkost, ale naopak vysoká vlhkost. V chladných měsících jsme schopni snížit vlhkost zvýšením intenzity větrání. Chceme-li dosáhnout celoročně většího snížení vlhkosti, například v bazénech, musíme již použít odvlhčovače.