Vzduchotechnický rozvod

Slouží k přívodu vnějšího vzduchu do větrací jednotky a přívodu (odsávání) vzduchu z jednotlivých místností.

Naše vzduchotechnické rozvody splňují požadavky na:

  • Zdravotní nezávadnost
  • Těsnost rozvodu = Třída těsnosti dle EN 14239
  • Zamezení zanášení, splňuje požadavky na údržbu a čistitelnost
  • Omezení tepelných ztrát v rozvodu a zamezení kondenzace v potrubí nebo na potrubí
  • Nízká rychlost proudění vzduchu, zamezení tvorby a šíření hluku

Větrací jednotku můžete v budoucnu kdykoli nahradit nebo opravit, potrubní rozvod nikoli. Proto by měla být věnována patřičná pozornost výběru a provedení vzduchotechnického rozvodu!