UNIverzální rozdělovací boxy

Umožňují rychlé přizpůsobení se podmínkám na stavbě a sestavení boxu podle požadované kombinace směru vývodu potrubí a připojovacích průměrů.

Obsahují revizní otvor a vnitřní hlukovou izolaci.